فرم ها و فرآیندها

تعداد بازدید:۱۳۷۸۵

 

 

توجه ۱: برای مشاهده آئین نامه شوراهای پژوهشی و طرح تحقیقاتی اینجا کلیک نمایید.

توجه ۲: در صورت انجام مطالعات کارآزمایی بالینی، آن را در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی، ثبت نام کرده و کد دریافت شده را نزد خود نگه دارید تا در صورت نیاز ارایه نمایید.

 

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۲
-->