لیست و برنامه کلاسی اساتید گروه مامایی

تعداد بازدید:۱۰۹۵

 « لطفاً برای مشاهده برنامه هفتگی روی نام اساتید محترم کلیک کنید »

اعضای هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
دکتر پوران اخوان اکبری بهداشت باروری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV p.akhavanakbari@arums.ac.ir
دکتر لیلا رئیسی بهداشت باروری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV l.raeisi@arums.ac.ir
دکتر سمیرا شهباززادگان بهداشت باروری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV s.shahbazzadegan@arums.ac.ir
خانم نسرین همایونفر مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV n.homayounfar@arums.ac.ir
خانم فریده مصطفی زاده مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV f.mostafazadeh@arums.ac.ir
خانم معصومه رستم نژاد مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV m.rostamnegad@arums.ac.ir
خانم دکتر فیروزه اسد زاده  مامایی دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV f.asadzadeh@arums.ac.ir
خانم رویا نیکجو مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV Roya.nikjou@arums.ac.ir
خانم سوسن هوشمندی مامایی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV s.houshmandi@arums.ac.ir
خانم رأفت کاظم زاده مامایی کارشناسی ارشد مربی آموزشی علم سنجی CV r.kazemzadeh@arums.ac.ir
خانم حبیبه صالحی مامایی کارشناسی ارشد مربی آموزشی علم سنجی CV h.salehi@arums.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۴۰۱
-->