لیست و برنامه اساتید گروه مراقبتهای ویژه واتاق عمل

تعداد بازدید:۱۳۷۰

اعضای هیئت علمی گروه پرستاری مراقبتهای ویژه و اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
دکتر ناصر مظفری آموزش پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV n.mozaffari@arums.ac.ir
دکتر محمود شمشیری پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV m.shamshiri@arums.ac.ir
دکتر مهدی اجری خامسلو پرستاری مراقبت های ویژه دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV m.ajri@arums.ac.ir
دکتر رجب دشتی کلانتر پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV r.dashti@arums.ac.ir
خانم الهامه نصیری پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV e.nasiri@arums.ac.ir
خانم زهرا اعتباری اصل پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV z.etebariasl@arums.ac.ir
دکتر عفت مظاهری آموزش پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV e.mazaheri@arums.ac.ir
خانم فرح وش پروین درآباد پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی آموزشی علم سنجی CV f.parvindarabad@arums.ac.ir
خانم سپیده  توتونچیلر کارشناسی ارشد اتاق عمل  کارشناسی ارشد مربی  علم سنجی CV s.totonchilar@arums.ac.ir

 جهت مشاهده برنامه اساتید روی نام اساتید کلیک کنید

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۲
-->