دکتر سمیرا شهباززادگان

تعداد بازدید:۱۲۸۹

دکتر سمیرا شهباززادگان

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PhD بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: 33710778 - 045

پست الکترونیکی : s.shahbazzadegan@arums.acir

 

واحد های ارائه شده به خانم دکتر سمیرا شهباززادگان در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
فینال     0.25   4 مامایی 99      
کارآموزی درعرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی پرخطر       1 1 مامایی 99 طبق برنامه کارآموزی
اپیدمیولوژی خانواده و جامعه طرح درس 1.5 0.5   1 ارشد مامایی 401 یکشنبه 5--7 10
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها(بهداشت 2) طرح درس 1     1 مامایی 401 سه شنبه 5--7 4
روش تحقیق ( طرح درس) طرح درس 1     1 ارشد مامایی 402 شنبه 5--7 10
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(1)  طرح درس 1     1 مامایی 401 چهار شنبه  3--5 4
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  طرح درس 0.5     1 پرستاری 4011 چهار شنبه  10--12 2
فیزیو پاتولوژی و بیماریهای داخلی(3) طرح درس 1.3     1  مامایی 400 سه شنبه 3--5 6
کارآموزی بیماریهای زنان طرح درس     1 4  مامایی 400 طبق برنامه کارآموزی

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->