خانم سکینه کریمی پور

تعداد بازدید:۱۲۸

خانم سکینه کریمی پور

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت  های ویژه نوزادان

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: s.mohammadi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم سکینه کریمی پور در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری کوریکولوم     1 3 پرستاری 992 بلوپرینت خانم سکینه کریمی پور
کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان کوریکولوم     1 6 پرستاری 972 بلوپرینت خانم سکینه کریمی پور
کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت مادرونوزاد کوریکولوم     1 4 پرستاری 962 بلوپرینت خانم سکینه کریمی پور

 

برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  خانم کریمی پور   در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

برنامه هفتگی تدریس  استاد گرامی :  خانم کریمی پور   در نیمسال اول سال تحصیلی401-400

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

ایام هفته

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

رشته -ورودی

نام درس

کلاس

شنبه

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری:4/8-20/7

کودک سالم:14/10-3/9

عرصه:2/9-5/8

یکشنبه

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری:4/8-20/7

کودک سالم:14/10-3/9

عرصه:2/9-5/8

دوشنبه

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری:4/8-20/7

کودک سالم:14/10-3/9

عرصه:2/9-5/8

سه شنبه

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری:4/8-20/7

کودک سالم:14/10-3/9

عرصه:2/9-5/8

چهارشنبه

کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری:4/8-20/7

کودک سالم:14/10-3/9

عرصه:2/9-5/8

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۰
-->