خانم سکینه کریمی پور

تعداد بازدید:۶۰۳

خانم سکینه کریمی پور

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت  های ویژه نوزادان

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: s.mohammadi@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به خانم سکینه کریمی پور در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کارورزی بیماریهای کودکان طرح درس     1 4 پرستاری 982 طبق برنامه کارآموزی
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  طرح درس 0.5     1 پرستاری 4011 هماهنگی در طول ترم
کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان       1 4 پرستاری 992 طبق برنامه کارآموزی

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->