خانم فریده مصطفی زاده

تعداد بازدید:۶۲۰

خانم فریده مصطفی زاده

مدیر گروه مامایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.mostafazadeh@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم فریده مصطفی زاده در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
فینال     0.25   4 مامایی 99      
فیزیوپات و بیماریهای داخلی جراحی عفونی طرح درس 1   1 1 ارشد مامایی 402 یکشنبه 1--3 سالن یو
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2) طرح درس 1     1 ارشد مامایی 401 یکشنبه 3--5 سالن یو
طرح درس و برنامه ریزی درسی و طراحی و ارزشیابی سیستم های آموزشی طرح درس 1     1 ارشد مامایی 401 شنبه 1--3 10

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->