Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل از سال ۱۳۷۲ در فضای مشترک با دانشکده پزشکی، پیراپزشکی و حوزه معاونت دانشگاهی با پذیرش ۴۶ دانشجو در رشته کارشناسی پرستاری و کاردانی مامایی شروع به فعالیت کرد. در سال ۱۳۷۴ نسبت به پذیرش دانشجوی پرستاری و مامایی در دوره های شبانه اقدام نمود. در سال ۱۳۸۴ دانشکده موفق به کسب مجوز پذیرش دانشجوی مامایی در مقطع کارشناسی شد و اولین دوره دانشجویان این مقطع را از نیمسال اول ۱۳۸۵ پذیرش نمود. در بهمن ۱۳۸۵ نیز توانست مجوز رشته فوریتهای پزشکی را اخذ نموده و از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ نسب به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام نمود. همچنین از مهرماه ۱۳۸۷ رشته اتاق عمل از دانشکده پزشکی و پیراپزشکی جدا و به دانشکده پرستاری و مامایی اضافه گردید. این دانشکده، از سال ۱۳۹۰، بعد از افتتاح ساختمان جدید در محل فعلی مستقر گردید. از بهمن ماه ۱۳۹۲ موفق به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ویژه شد. همچنین در مهرماه ۱۳۹۳ رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی دایر گردید و در سال ۱۳۹۶ موفق به تاسیس رشته کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس گردید.
 این دانشکده پس از سالها با تلاش و پیگیری های صورت گرفته موفق به اخذ مجوز تاسیس مقطع کارشناسی ارشد رشته مامایی از سال جاری(1398) شده است و مکاتبات و پیگیری های لازم برای تاسیس چندین رشته مرتبط دیگر در گروههای پرستاری در دستور کار این دانشکده قرار دارد.
 

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تلاش می کند با مهیا نمودن خدمات مطلوب به ذی نفعان در ابعاد پایه ای رشته شامل آموزش، پژوهش، مدیریت، خدمات بالینی، اخلاق و رفتارحرفه ای از طریق تربیت نیروی های کارآمد. علاقمند به رشته پرستاری و مامایی سهم بسزایی در انجام تحقیقات کشور داشته باشد.

چشم انداز:

دانشکده پرستاری و مامایی تلاش خواهد کرد با استفاده بهینه از نیروهای متخصص خود رتبه های آموزشی و پژوهشی خود را در میان دانشکده های هم سطح ارتقاء دهد

دکتر ناصر مظفری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتری ( p.h.D ) آموزش پرستاری

 

شماره تماس مستقیم: ۳۳۷۲۸۰۰۵؛ دورنویس: ۳۳۷۲۸۰۰۴
پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی:
 n.mozaffari@arums.ac.ir

 

طراحی وب سایت :A.C.A Co آخرین بروزرسانی: ۰۲ خرداد ۱۴۰۱