خانم عدیله عالی

تعداد بازدید:۹۱۴

خانم عدیله عالی

عضو گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی آموزشی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: a.ali@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم خانم عدیله عالی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1-3) و پرستاری مراقبت در منزل(گوارش) طرح درس     1 6 پرستاری 991 طبق برنامه کارآموزی
اصول و مهارتهای پرستاری  طرح درس   1.5   2 پرستاری 4021      

    

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->