امور دانشجویی

تعداد بازدید:۱۰۳۸۴

کارشناس امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی : آقای افشین خانجانی

تلفن تماس 33726080 داخلی 249

شرح وظایف :

 • تشکیل پرونده امور دانشجویی برای دانشجویان
 • پیگیری امورات مرتبط با وام های تحصیلی، مسکنی، اضطراری، شهریه تحصیلی ودیعه مسکنی به دانشجویان واجد شرایط
 • ارزیابی و نظارت مداوم امکانات رفاهی و آموزشی دانشکده و بیمارستانها و ارائه گزارش سه ماهه
 • پیگیری امورات مرتبط با بیمه درمانی و حوادث دانشجویان و ارائه گزارش شش ماهه
 • مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیت های فوق برنامه
 • پیگیری و هماهنگی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان
 • پیگیری و نظارت بر برنامه ها و بهداشت تغذیه دانشجویان و سلف سرویس
 • معرفی و انجام کار دانشجویی و انجام امور پرداختی آنها
 • انجام دقیق قوانین و مقررات و بخشنامه های دانشجویی و ارائه گزارش شش ماهه
 • انجام و نظارت بر پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاه های دانشجویی
 • تایید امور مربوط به باز پرداخت و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان
 • نظارت برر امورات بوفه و دانشجویان
 • انجام وظایف محوله از سوی مسئولین مربوطه 

 

 

واحدهای تابعه

 • مشاوره دانشجویی مسئول:

:

 • کمیته انضباطی مسؤل: خانم سولماز استحمامی تلفن تماس ۳۳۵۱۰۰۵۸

پست الکترونیکی: s.estehmami@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۱
-->