کارشناسی پیوسته مامایی ۹۷

تعداد بازدید:۴۰۶

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی مامایی

 

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته مامایی 971 (ترم شش) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
اختلالات عملکرد جنسی طرح درس کوریکولوم 1     1  مامایی 97 خانم معصومه رستم نژاد
بارداری و زایمان 4 طرح درس کوریکولوم 0.5     1  مامایی 97 خانم معصومه رستم نژاد
تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 97 خانم فیروزه اسدزاده
مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت 5 ) طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 97 خانم فیروزه اسدزاده
اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 97 خانم فیروزه اسدزاده
کار آموزی  بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 2 مامایی 97 خانم رویا نیکجو
کارآموزی بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 2 مامایی 97 خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
بارداری و زایمان (4) – بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری و زایمان طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 97 خانم دکتر سمیرا شهباز زادگان
کار آموزی زایمان  طبیعی و غیر طبیعی طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم سمانه دباغ فکری
تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 97 خانم دکتر پوران اخوان اکبری
کار آموزی در عرصه بهداشت باروری مادرو کودک وتنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 1 مامایی 97 خانم دکتر پوران اخوان اکبری
کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی  طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم سوسن هوشمندی
کارآموزی  پزشکی قانونی در مامایی طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97  
کار آموزی زایمان  طبیعی و غیر طبیعی طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم حبیبه صالحی
اصول روانپزشکی در مامایی طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 97 آقای دکتر فرشید شهریاری
حقوق و پزشکی قانونی در مامایی طرح درس کوریکولوم 1     1 مامایی 97 آقای دکتر علی عباسی آذر
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 2( تکمیل آمار زایمانی) طرح درس کوریکولوم     1 4 مامایی 97 خانم رافت کاظم زاده 
طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 97 خانم دکتر آرزو معینی
طب سنتی و گیاه درمانی در مامایی طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 97 آقای دکتر رامین نسیمی دوست
رادیولوژی و سونوگرافی و الکترولوژی در مامایی و زنان طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 97 خانم دکتر سهیلا رفاهی
رادیولوژی و سونوگرافی و الکترولوژی در مامایی و زنان طرح درس کوریکولوم 0.5     1 مامایی 97 آقای دکتر حسین محمدی
کار آموزی  بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده طرح درس کوریکولوم     1 1 مامایی 97 خانم فیروزه اسدزاده
کار آموزی بیماریهای زنان طرح درس کوریکولوم     1 2 مامایی 97 خانم الهام نجفی
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 97  
تفسیر موضوعی قرآن طرح درس کوریکولوم 2     1 مامایی 97 آقای رسول حسین زاده
بیحسی و بیهوشی و احیاء در مامایی طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   1 مامایی 97  

 

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته مامایی 971 (ترم هفت) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کارآموزی در عرصه بارداری طبعی و غیر طبیعی  طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم رویا نیکجو
کارآموزی در عرصه زایمان طبعی و غیر طبیعی (1) طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم رویا نیکجو
کارآموزی در عرصه زایمان طبعی و غیر طبیعی(1)  طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم سوسن هوشمندی
کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان طرح درس کوریکولوم     1 1 مامایی 97 خانم سوسن هوشمندی
کار آموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم حبیبه صالحی
کار آموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1) طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم حبیبه صالحی
کارآموزی بیماریهای زنان طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم رافت کاظم زاده 
کارآموزی درعرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی * طرح درس کوریکولوم     1 5 مامایی 97 خانم رافت کاظم زاده 
کارآموزی درعرصه بیماریهای زنان و ناباروری* طرح درس کوریکولوم     1 2 مامایی 97 خانم آرزو صفرزاده
کارآموزی درعرصه زایمان  طبیعی و غیر طبیعی(1) ** طرح درس کوریکولوم     2 5 مامایی 97 خانم شهلا برزگر
فینال طرح درس کوریکولوم   0.25   4 مامایی 97 خانم شهلا برزگر

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->