خانم رویا نیکجو

تعداد بازدید:۹۱۶

خانم رویا نیکجو

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مامایی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: Roya.nikjou@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم رویا نیکجو در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی(2)       0.5 1 ارشد مامایی 401 طبق برنامه کارآموزی
فینال طرح درس   0.25   4 مامایی 99      
اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان طرح درس 0.5 0.5   1 مامایی 402 شنبه 1--3 6
کار آموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی(1)       1 5 مامایی 99 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی بیماری ها و اورژانس زنان و زایمان       0.5 1 فوریتهای پزشکی 400 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی بیماریهای داخلی- جراحی       1 4  مامایی 400 طبق برنامه کارآموزی
اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت 1)       0.5 1 مامایی 402 طبق برنامه کارآموزی

 

 

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۴۰۲
-->