اتاق عمل ورودی ۹۸

تعداد بازدید:۴۵۶

برنامه آموزشی (کوریکولوم) دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل 98 (ترم چهار) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
اخلاق حرفه ای در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 1       اتاق عمل 98 آقای دکتر ناصر مظفری
زبان تخصصی طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر محمود شمشیری
تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر مرتضی فرض اله پور
تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 98 آقای محمد تقی سواد پور
روشهای احیا قلبی ریوی طرح درس کوریکولوم   0.5   2 اتاق عمل 98 آقای محمد تقی سواد پور
تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی طرح درس کوریکولوم 0.5     1 اتاق عمل 98 خانم زهرا اعتباری
ایمنولوژی طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 اتاق عمل 98 خانم دکتر شهناز حسین زاده
کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب طرح درس کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 98 خانم پونه فیروز
کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب طرح درس کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 98 آقای صدیف موسوی
انقلاب اسلامی ایران طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر بهراداسدی
تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی طرح درس کوریکولوم 0.38     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر رحمن حسین زاده
تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی طرح درس کوریکولوم 0.38       اتاق عمل 98 آقای دکتر فرزین ولی زاده
تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی طرح درس کوریکولوم 0.38       اتاق عمل 98 خانم دکتر فرانک جلیل وند
تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی طرح درس کوریکولوم 0.38       اتاق عمل 98 خانم دکترزهرا اقومی
روشهای احیا قلبی ریوی طرح درس کوریکولوم 1.5     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
فوریت پزشکی طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کار آموزی روشهای احیای قلبی ریوی طرح درس کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 98 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
روانشناسی عمومی طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر ندر محمدی
تغذیه در جراحی طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر علی نعمتی

 

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل 98 (ترم پنج) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
تکنولوژی  اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.5     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر ناصر مظفری
تکنولوژی اتاق عمل توراکس قلب وعروق و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 98 آقای دکترمهدی حیدر زاده
مدیریت در اتاق عمل  طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر بهروز دادخواه
اصول مراقبت در اتاق بهبودی طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 98 آقای محمد تقی سواد پور
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.5     1 اتاق عمل 98  آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی در اورژانس تروماو بحرانها و حوادث غیر مترقبه طرح درس کوریکولوم 0.34     1 اتاق عمل 98  آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کار آموزی تکنیک اتاق عمل 2 طرح درس کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 98 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کار آموزی تکنیک اتاق عمل 2 طرح درس کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 98 خانم زهرا اعتباری
بهداشت روان در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 98 خانم دکتر فاطمه ابراهیمی
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت های آن طرح درس کوریکولوم 0.5     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر علی نامی
تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر امیر احمد عرب زاده
تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن طرح درس کوریکولوم 1.5     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر بهزاد اسکندراوغلی
تکنولوژی اتاق عمل  در اورژانس تروماو بحران ها و حوادث غیرمترقبه و مراقبت های آن طرح درس کوریکولوم 0.66     1 اتاق عمل 98 آقای دکتر حمیدرضا پناهی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 98 آقای گلمحمد پناهی
دانش خانواده و جمعیت  طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 98 آقای محمد رشید
کارآموزی تکنیک اتاق عمل1 طرح درس کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 98 خانم پونه فیروز
کارآموزی تکنیک اتاق عمل1 طرح درس کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 98 خانم  ناهید جاوید
آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->