دکتر مهدی حیدر زاده

تعداد بازدید:۲۴۸

دکتر مهدی حیدر زاده

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:   

پست الکترونیکی:m.heidarzadeh@arums.ac.ir

 

 

 

واحد های ارائه شده به آقای دکتر مهدی حیدر زاده در نیمسال تحصیلی جاری

 

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  معادل تئوری رشته
مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن - قلبی وعروقی(1) طرح درس کوریکولوم 0.3     1 0.45 ارشد داخلی جراحی 1400
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 (قلب) طرح درس کوریکولوم 1     1 1.00 پرستاری 991
مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه  طرح درس کوریکولوم 2     1 2.00 پرستاری 981
مراقبتهای پرستاری در منزل  طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   2 1.42 پرستاری 981
پرستاری داخلی جراحی 2 طرح درس کوریکولوم 0.33     1 0.50 ارشد اورژانس 1400
اورژانس های داخلی 2 ( اوژانسهای قلبی و فشارخون بالا) طرح درس کوریکولوم 1.5     1 1.50 فوریتهای پزشکی  99
کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبتهای ویژه(CCU) طرح درس کوریکولوم     1 1 1.50 پرستاری 972
مراقبتهای ویژه قلب و عروق طرح درس کوریکولوم 1.5     1 2.25 ارشد ویژه 99

 

لیست مقاله های علمی

علم سنجی

 

برنامه کلاسی آقای دکتر حیدرزاده در نیمسال تحصیلی جاری

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

19-17

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

رشته/ورودی

نام درس

نام درس

نام درس

رشته/ورودی

شنبه

مراقبت در منزل ترم 6 پرستاری،

کارشناسی پرستاری

مراقبت­های جامع پرستاری،

ترم 6 پرستاری،

بیماریهای مزمن

ارشد داخلی جراحی 99

یکشنبه

بزگسالان سالمندان 2 (قلب)

کارشناسی ترم 4 پرستاری

مراقبت تسکینی هفته 4-1،

پایش پیشرفته ارشد داخلی جراحی، هفته 8-5

پیشرفته ارشد داخلی جراحی

دوشنبه

آشنایی با بیماریهای داخلی (قلب و تنفس)، اتاق عمل هفته 10-1

کارشناسی  اتاق عمل

سه شنبه

کارآموزی اورژانس 3

کارآموزی اورژانس 3

پرستاری داخلی جراحی 1، ارشد اورژانس 4 جلسه، ، از هفته 12-9

پرستاری اورژانس 3 (قلب و تنفس)، 7، هفته 9-4

چهارشنبه

کارآموزی اورژانس 3

کارآموزی اورژانس 3

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
-->