لیست و برنامه اساتید گروه داخلی جراحی

تعداد بازدید:۲۰۲۱

 « لطفاً برای مشاهده برنامه هفتگی روی نام اساتید محترم کلیک کنید »

اعضای گروه پرستاری داخلی-جراحی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
دکتر مهدی حیدرزاده پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) دانشیار علم سنجی CV m.heidarzadeh@arums.ac.ir
دکتر بهروز دادخواه پرستاری (داخلی-جراحی) دکترای تخصصی (PhD) دانشیار علم سنجی CV b.dadkhah@arums.ac.ir
دکتر عقیل حبیبی سولا آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV a.habibi@arums.ac.ir
دکتر فاطمه ابراهیمی بلیل روان پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV f.ebrahimi@arums.ac.ir
دکترمحمدعلی محمدی  آموزش پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV m.mohammadi@arums.ac.ir
دکتر مینا نهامین آموزش پرستاری دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV m.nahamin@arums.ac.ir
خانم اکرم الفبایی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV a.alefbaei@arums.ac.ir
خانم زهرا خلیلی پرستاری سالمندی کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV Zahra.khalili@arums.ac.ir
خانم ایراندخت اللهیاری پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV i.allahyari@arums.ac.ir
خانم فاطمه بهرامی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV f.bahrami@arums.ac.ir
خانم عدیله عالی پرستاری مراقبت های ویژه کارشناسی ارشد مربی آموزشی - CV a.ali@arums.ac.ir
خانم سودابه محمدی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی - CV s.mohammadi@arums.ac.ir
خانم زهرا بی پیرایه پرستاری کارشناسی مربی آموزشی - CV z.bipirayeh@arums.ac.ir
خانم سکینه کریمی پور پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان کارشناسی ارشد مربی آموزشی - CV s.karimipour@arums.ac.ir
خانم سودا قرداشخانی پرستاری (داخلی-جراحی) کارشناسی ارشد مربی آموزشی - CV s.qardashkhani@arums.ac.ir

 

 « لطفاً برای مشاهده برنامه هفتگی روی نام اساتید محترم کلیک کنید »

 

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۰
-->