اعضاء کمیته آموزش بالینی

تعداد بازدید:۲۲۷۰

 

 

اعضاء کمیته آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

۱

دکتر ناصر مظفری

معاون آموزشی و سرپرست گروه پرستاری مراقبتهای ویژه

۲

دکتر محمود شمشیری

مسئول دفتر توسعه

۳

دکتر مهدی حیدرزاده

مدیر گروه پرستاری

۴

خانم فیروزه اسدزاده

مدیر گروه مامایی

۵

خانم شهره مشفقی

مدیر گروه فوریت های پزشکی و اتاق عمل

۶

مهندس زین العابدین قنبری

مسئول آموزش

۷

نازیلا وثوقی

مسئول آموزش بالینی

۸

رویا رضایی

سوپروایزر مرکز آموزشی درمانی علوی

۹

فاطمه محمدی

سوپروایزر مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

۱۰

 

سوپروایزر مرکز آموزشی درمانی فاطمی

۱۱

 

سوپروایزر مرکز آموزشی درمانی امام (ره)


 

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۴۰۰
-->