آئین نامه های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۷۲۱
 1. آیین نامه اجرایی گردهمایی علمی
 2. آیین نامه اجرایی برگزاری همایش های دانشگاه
 3. آیین نامه اخلاق در انتشار یافته های پژوهشی
 4. آیین نامه شرکت در کنگره علمی
 5. آیین نامه شورای پژوهشی
 6. دستورالعمل دانش پژوهی
 7. دستورالعمل شرکت در همایش های خارجی
 8. کدهای اخلاقی در پژوهش های بالینی
 9. فهرست مجلات نامعتبر و جعلی
 10. دستورالعمل تالیف و ترجمه کتب پزشکی
 11. آئین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه
 12. آئین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی به پژوهشگران فعال دانشگاه
 13. آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی ( Grant ) به اعضاء هیأت علمی
 14. اخلاق در پژوهش
 15. ا یین نامه نظارت بر طرح های تحقیقاتی
 16. ا یین نامه نمره دفاع
 17. درج صحیح وابستگی دانشگاهی
 18. شیوه نامه اجرایی تحقیقات نظام سلامت 
 19. شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر
 20. آئین نامه ارزشگذاری پایان نامه های محصول محور
 21. صدورکد اخلاق به مطالعات مروری
 22. آیین نامه تشویقی انجام طرح های پژوهشی مربوط به جوانی جمعیت
 23. مصوبات شورای  پژوهشی دانشگاه
 24. دستورالعمل حمایت از فعالیت های پژوهشگران و فناوران دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 25. شیوه نامه حمایت از پایان نامه های اثرگذار و فناورانه
 
آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۳
-->