کارشناسی فوریتهای پزشکی ۹۹

تعداد بازدید:۱۸۰۸

برنامه آموزشی (کوریکولوم) دوره کارشناسی پیوسته فوریت پزشکی

 

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی 991 (ترم دو) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
تروما 2 طرح درس کوریکولوم   0.5     فوریتهای پزشکی  99 خانم شهره مشفقی
آشنایی با سازمانهای امدادی طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5     فوریتهای پزشکی  99 خانم شهره مشفقی
احیا قلبی ریوی پایه طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  99 آقای محمد تقی سواد پور
معاینات بالینی طرح درس کوریکولوم 2     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر سعید مهری
مراقبت در جابجایی و انتقال بیمار طرح درس کوریکولوم 1 1   1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر سعید مهری
اصول گزارش نویسی طرح درس کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر سعید مهری
روان شناسی عمومی طرح درس کوریکولوم 2     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر مهریار ندر محمدی
میکروب شناسی طرح درس کوریکولوم 0.75     1 فوریتهای پزشکی  99 خانم دکتر رقیه تیمورپور
مدیریت استرس و مهارتهای ارتباطی طرح درس کوریکولوم 0.5 0.4   1 فوریتهای پزشکی  99 آقای محمد امیری
مدیریت استرس و مهارتهای ارتباطی طرح درس کوریکولوم 0.5 0.6   1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر مهریار ندر محمدی
دارو شناسی عمومی طرح درس کوریکولوم 2     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر جلال کرامت
کار آموزی دیسپچ و ارتباط با مرکز اورژانس در فوریتهای پزشکی طرح درس کوریکولوم     1 3 فوریتهای پزشکی  99 آقای فرهاد غیبتی
انگل شناسی طرح درس کوریکولوم 0.75     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای حافظ میرزانژاداصل
اندیشه اسلامی  1 (مبداء و معاد) طرح درس کوریکولوم 2     1 فوریتهای پزشکی  99 حاج آقا عدیل حمیدوند
زبان انگلیسی عمومی طرح درس کوریکولوم 3     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر کریم نظری بقا

 

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی 991 (ترم سه) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
بهداشت عمومی طرح درس کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر عقیل حبیبی
اورژانسهای داخلی 1 (اورژانسهای نورولوژی) طرح درس کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  99 خانم دکتر نازیلا وثوقی
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای گوارش) طرح درس کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  99 خانم دکتر معصومه آقا محمدی
زبان  انگلیسی تخصصی  طرح درس کوریکولوم 2     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر محمود شمشیری
اورژانسهای محیطی طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   2 فوریتهای پزشکی  99 خانم شهره مشفقی
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای گوارش، دستگاه ادراری و نورولوژی) طرح درس کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای محمد تقی سواد پور
ترومای 1 (برخورد اولیه با بیمار) طرح درس کوریکولوم 2     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای محمد تقی سواد پور
کار آموزی مدیریت راه هوایی طرح درس کوریکولوم     1 3 فوریتهای پزشکی  99 آقای محمد تقی سواد پور
احیا قلبی ریوی پیشرفته طرح درس کوریکولوم 2 1   1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر سعید مهری
نگهداشت آمبولانس و تجهیزات آن طرح درس کوریکولوم 0.5 0.5   1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر سعید مهری
کار آموزی معاینات بالینی طرح درس کوریکولوم     1 2 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر سعید مهری
داروشناسی اورژانس طرح درس کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای دکتر جلال کرامت
دانش خانواده و جمعیت طرح درس کوریکولوم 2     1 فوریتهای پزشکی  99 آقای محمد رشید
تربیت بدنی (2) طرح درس کوریکولوم   1   1 فوریتهای پزشکی  99 آقای رئوف پرواسی

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->