مرکز مهارت های بالینی

تعداد بازدید:۳۹۶۹

مسئول

نام و نام خانوادگی: فاطمه قربانی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری، کارشناسی ارشد ادبیات

رتبه علمی: کارشناس

 

مرکز آموزش مهارتهای بالینی (clinical skills learning center)

یادگیری تعداد زیادی از مهارتهای عملی و ارتباطی در کنار حیطه های دانشی و نظری از اهم فعالیتهای مرکز آموزش مهارتهای بالینی (پراتیک) می باشد.

شرح وظایف مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه

آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان پرستاری، مامایی، اتاق عمل و فوریتهای پزشکی.

  • برگزاری "کارگاه آموزشی مهارتهای بالینی"
  • تهیه لیستی از تجهیزات مورد نیازشان و ارسال آن به واحد مهارتهای بالینی مرکز توسعه آموزش
  • خودآموزی مانند استفاده از بسته های آموزشی، جزوات آموزشی، مولاژها، ویدئو.
  • تولید مواد کمک آموزشی مثل عکس، فیلم، اسلاید، جزوات آموزشی.
  • برگزاری امتحانات عملی به ویژه امتحانات ایستگاهی
آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۸
-->