دفتر توسعه آموزش (EDO)

تعداد بازدید:۵۴۸۴

مدیر دفتر توسعه آموزش EDO

 

دکتر رجب دشتی کلانتر                        

دکترای تخصصی پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 86 -33726085   داخلی 220

 ارتباط با دفتر توسعه آموزش

edo.fnm.arums@gmail.com

 

 

معرفی دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل در راستای سیاست های وزارت متبوع، برنامه استراتژیک معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به منظور نهادینه کردن امور توسعه کیفی آموزش در سال ۱۳۹۴ شروع بکار نمود.

هم اکنون و در دهه سوم هزاره سوم میلادی که نظام سلامت جهان با چالش های جدید و روز افزون در عرصه های مختلف سلامت، آموزش و پژوهش روبرو هست، بهره مندی از اطلاعات و یافته های علمی به روز و تبادل افکار با سایر دفاتر توسعه و مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از فرصت های مغتنم جهت توسعه کمی و کیفی آموزش می باشد. ارتقا و توسعه فرایندهای یاددهی و یادگیری و تعالی نظام آموزشی هدف اصلی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری می باشد. برخورداری از ترکیب اعضای هیئت علمی با تجربه و جوان حرکت در این مسیر را در قالب برنامه ها و اهداف از پیش تعیین شده میسر خواهد نمود.

این مرکز از نظرات و پیشنهادات سازنده همکاران در راستای پیشبرد و توسعه فرایندهای آموزشی استقبال می کند

اعضای شورای دفتر توسعه آموزش

 

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر رجب دشتی کلانتر

مدیر دفتر توسعه آموزش/ مسئول کمیته اعتباربخشی

2

دکتر ناصر مظفری

ریاست دانشکده

3

دکتر عقیل حبیبی

معاون آموزشی

4

دکتر محمود شمشیری

مسئول کمیته ارزشیابی

5

دکتر نازیلا وثوقی

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

6

دکتر سعید مهری

دبیر کمیته رشد و بالندگی اساتید

7

دکتر نرگس رمضان زاده

مسئول کمیته دانشجویی، توسعه آموزش، المپیادو استعداد درخشان

8

رقیه رضائی خاله سرائی

کارشناس EDO

 

 

                                                                                        

کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده  

رقیه رضائی خاله سرائی                                           

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی                                                       

شماره تماس: 33726085 داخلی 212

   

وظایف و مسئولیت ها:

  • هماهنگی و برگزاری جلسات دفتر توسعه آموزش
  • پیگیری مصوبات اجرایی کمیته ها و کارگروه های تخصصی دفتر توسعه آموزش
  • ایجاد همکاری بین بخشی دفتر توسعه با گروه های آموزشی
  • تنظیم صورتجلسات کارگروه های دفتر توسعه آموزش
  • پیگیری اجرایی استانداردهای ابلاغی اعتباربخشی ( اعتباربخشی برنامه ای و موسسه ای )
  • انجام امورات اداری ارزشیابی اساتید
  • جمع آوری طرح درس ها جهت ارزیابی در کمیته برنامه ریزی
  • تکمیل فرم های ارزشیابی مربیان با هماهنگی مدیر دفتر
  • صدور گواهی دوره ها و کارگاه های آموزشی و توانمند سازی اساتید و دانشجویان  
  • سایر امور اداری محوله از سوی مدیر دفتر توسعه آموزش

 

شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش (شهریور1401)

 

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۲
-->