اخبار - آرشیو

اطلاعیه ثبت درخواست عضویت دانشجویان استعداد درخشان  در سیستم سما

با عنایت به لزوم شناسایی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان، خواهشمند است دانشجویان محترم نسبت به ثبت درخواست عضویت در قسمت استعداد درخشان در سیستم سما با عنایت به بند های آئین نامه مذکور (پیوست) اقدام نمایند.

ادامه مطلب
-->