اخبار - آرشیو

نشست مشترک ریاست و معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با نمایندگان دانشجویان این دانشکده برگزار شد
در فضایی دوستانه و صمیمی و با هدف تبادل نظر با دانشجویان

نشست مشترک ریاست و معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با نمایندگان دانشجویان این دانشکده برگزار شد

نشست مشترک هم اندیشی و تبادل نظر ریاست و معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با نمایندگان رشته های مختلف این دانشکده با محوریت آموزش بالینی روز سه شنبه ۳۰ آبانماه ۱۳۹۶ برگزار شد.

ادامه مطلب
-->