اخبار - آرشیو

جلسه دفاع  نهایی خانم فاطمه مهری دانشجوی پرستاری مراقبتهای ویژه

جلسه دفاع نهایی خانم فاطمه مهری دانشجوی پرستاری مراقبتهای ویژه

جلسه دفاع نهایی خانم فاطمه مهری دانشجوی پرستاری مراقبتهای ویژه بهمن ۹۶ به استاد راهنمایی خانم دکتر کریم الهی و استاد مشاوری اقای مهندس امین بابایی روز دوشنبه راس ساعت ۹ صبح در محل سالن شهید دهقانی نیا با عنوان بررسی ارتباط شکست¬های شناختی شغلی و محتوای شغلی در پرستاران بخش های ویژه مراکز آموزشی درمانی و تامین اجتماعی اردبیل در سال۱۳۹۹ و داوری خانم دکتر عیسی زاده،خانم دکتر آقا محمدی و اقای دکتر اجری برگزار گردید

ادامه مطلب
جلسه دفاع  نهایی خانم سیده زینب حسینی دانشجوی داخلی جراحی امروز راس ساعت ۱۱ صبح و در محل سالن شهید دهقانی نیا برگزار گردید

جلسه دفاع نهایی خانم سیده زینب حسینی دانشجوی داخلی جراحی امروز راس ساعت ۱۱ صبح و در محل سالن شهید دهقانی نیا برگزار گردید

جلسه دفاع نهایی خانم سیده زینب حسینی دانشجوی داخلی جراحی ورودی مهر ۹۷ با عنوان روان سنجی ابزار مراقبت پرستاری از دست رفته در مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل سال۱۳۹۸ به استاد راهنمایی خانم دکتر کریم الهی و استاد مشاوری خانم دکتر رئیسی و اقای امیر حسین مقری و با داوری آقای دکتر حیدر زاده، آقای دکتر ندر محمدی و خانم دکتر ابراهیمی امروز راس ساعت ۱۱ صبح و در محل سالن شهید دهقانی نیا برگزار گردید .

ادامه مطلب
مراسم تودیع و معارفه کارگزین دانشکده پرستاری و مامایی

مراسم تودیع و معارفه کارگزین دانشکده پرستاری و مامایی

مراسم تودیع و معارفه کارگزینی دانشکده پرستاری و مامایی روز یک شنبه مورخه ۱۴/۶/۱۴۰۰ راس ساعت ۹ در سالن شهید دهقانی نیا دانشکده پرستاری و مامایی با حضور مدعووین و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

ادامه مطلب
-->