اخبار - آرشیو

کمیته عفاف و حجاب در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد
در نشستی مشترک با اعضای محترم کمیته عفاف و حجاب دانشگاه

کمیته عفاف و حجاب در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

اولین نشست مشترک اعضای محترم کمیته عفاف و حجاب دانشگاه با مسئولین و اعضای محترم کمیته عفاف و حجاب دانشکده پرستاری و مامایی روز دوشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷ در محل این دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه زایمان فیزیولوژیک در دانشکده پرستاری و مامایی
به منظور ارتقای توانمندی پرسنل مامایی استان اردبیل برگزار شد

کارگاه زایمان فیزیولوژیک در دانشکده پرستاری و مامایی

کارگاه شش روزه زایمان فیزیولوژیک با تدریس خانم دکتر ستارزاده عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با حضور پرسنل مامایی استان روز شنبه ۱۳ مردادماه در دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل شروع به کار نمود.

ادامه مطلب
زمان و مکان برگزاری کارگاه زایمان فیزیولوژیک اعلام شد
بر اساس اظهارات معاونت محترم آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

زمان و مکان برگزاری کارگاه زایمان فیزیولوژیک اعلام شد

کارگاه شش روزه زایمان فیزیولوژیک با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی و واحد آموزش مداوم دانشگاه از روز شنبه لغایت پنج شنبه مورخ ۱۳ لغایت ۱۸ مردادماه برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
-->