اخبار - آرشیو

بازدید دانش آموزان دوره اول متوسطه دبیرستان اندیشه۲ از دانشکده پرستاری و مامایی
به مناسبت هفته مشاغل صورت گرفت

بازدید دانش آموزان دوره اول متوسطه دبیرستان اندیشه۲ از دانشکده پرستاری و مامایی

دانش آموزان دوره اول متوسطه دبیرستان اندیشه۲ به مناسبت هفته مشاغل، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ از دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل بازدید نمودند.

ادامه مطلب
-->