اخبار - آرشیو

نشست کارگروه اعتلای اخلاق دانشگاه در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

نشست کارگروه اعتلای اخلاق دانشگاه در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

نشست کارگروه اعتلای اخلاق دانشگاه با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر صادقیه اهری ، مدیر محترم آموزش دانشگاه جناب آقای دکتر نسیمی دوست، اعضای محترم کارگروه و همچنین ریاست، معاونین آموزشی و پژوهشی و اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی روز شنبه ۲۱ تیرماه ۹۹ در این دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب
-->