اخبار - آرشیو

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسعود سعیدیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخل جراحی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسعود سعیدیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخل جراحی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مسعود سعیدیان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخل جراحی با عنوان " بررسی ارتباط توانایی حل مسئله و زمان پاسخگویی تکنسین‌های فوریت پزشکی تحت پوشش سامانه آسایار اردبیل در سال ۹۸" با حضور اعضای شورای پژوهشی، تیم داوران (دکتر سعید مهری، دکتر کیوان امینی و دکتر مهدی اجری)، نماینده تحصیلات تکمیلی و ناظر ارزیابی پایان نامه از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با راهنمایی دکتر ناصر مظفری و مشاوره دکتر محمد علی محمدی روز دوشنبه مورخه ۲۸/۶/۱۴۰۱ ساعت ۹ در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده نرگس محسن زاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده نرگس محسن زاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده نرگس محسن زاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه با عنوان" بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، بارکاری و استرس شغلی با خستگی پرستاران بخش های کرونای اردبیل در سال ۱۴۰۰" با حضور اعضای شورای پژوهشی ، تیم داوران (دکتر مهدی حیدرزاده ، دکتر سعید مهری و دکتر حامد رضاخانی) ، نماینده تحصیلات تکمیلی و ناظر ارزیابی پایان نامه از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با راهنمایی دکتر معصومه آقا محمدی و مشاوره دکتر مهدی اجری روز چهارشنبه مورخه ۲۳/۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۲ در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

ادامه مطلب
-->