اخبار - آرشیو

جلسه کمیته برنامه ریزی

جلسه کمیته برنامه ریزی

جلسه کمیته برنامه ریزی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی روز سه شنبه ۲۴ خرداد سال جاری با دستور کار قبلی برگزار گردید .

ادامه مطلب
جلسه دفاع نهایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس سرکارخانم ایندیرا مدرس صدرایی

جلسه دفاع نهایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس سرکارخانم ایندیرا مدرس صدرایی

جلسه دفاع نهایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس سرکارخانم ایندیرا مدرس صدرایی تحت عنوان " بررسی مراقبت پرستاری از سالمندان ازدیدگاه پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل سال ۱۳۹۸ " به استاد راهنمایی آقای دکتر محمد علی محمدی و استاد مشاوری آقای دکتر بهروز دادخواه و داوری آقای دکتر سعید صادقیه اهری؛ دکتر مهدی حیدر زاده و دکتر عقیل حبیبی و نظارت ناظر تحصیلات تکمیلی سرکار خانم دکتر عفت مظاهری روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ به صورت حضوری با رعایت پروتگل های بهداشتی و دعوت از مدعوین در سالن شهید دهقانی نیای دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

ادامه مطلب
-->