اخبار - آرشیو

کارگاه آشنایی با شرایط و آئین نامه های دانشجویان استعداد درخشان در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد
با حضور اعضای هیئت علمی، کارشناسان آموزشی و EDO

کارگاه آشنایی با شرایط و آئین نامه های دانشجویان استعداد درخشان در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد

کارگاه یک روزه آموزشی " آشنایی با شرایط و آئین نامه های دانشجویان استعداد درخشان " با تدریس خانم دکتر احمدیان و با حضور اعضای محترم هیئت علمی، کارشناسان واحد آموزش و همچنین EDO دانشکده پرستاری و مامایی روز پنج شنبه ۱۴ شهریورماه ۹۸ در این دانشکده برگزار شد

ادامه مطلب
کارگاه اصول ارزیابی اولیه بیمار و ثبت و گزارش نویسی با تاکید بر چالشهای موجود در بالین در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد
با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتی پرسنل درمانی دانشگاه

کارگاه اصول ارزیابی اولیه بیمار و ثبت و گزارش نویسی با تاکید بر چالشهای موجود در بالین در دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد

کارگاه یک روزه آموزشی " اصول ارزیابی اولیه بیمار و ثبت و گزارش نویسی با تاکید بر چالشهای موجود در بالین" از سری کارگاههای آموزش ضمن خدمت کارکنان به منظور ارتقای سطح علمی و مهارتی پرسنل درمانی دانشگاه و با تدریس آقای حمید پیرنبی خواه روز دوشنبه ۴ شهریورماه ۹۸ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه مطلب
-->