اخبار - آرشیو

اولین پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان اردبیل

اولین پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان اردبیل

اولین پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان اردبیل با عنوان « بررسی وضعیت حمایت اجتماعی، تهدید درک ‌شده و اضطراب ابتلاء به کووید-۱۹ در زنان باردار شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰» توسط خانم فاطمه نصرتی در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ دفاع شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تهدید درک شده از کرونا در زنان باردار شهر اردبیل در محدوده کمتر از متوسط است. میزان حمایت خانوادگی مطلوبی در زنان باردار وجود دارد. بین اضطراب ابتلاء به کووید-۱۹ و تهدید درک شده کرونای زنان باردار ارتباط مستقیم وجود دارد.

ادامه مطلب
-->