اخبار - آرشیو

گرامیداشت روز عصای سفید

گرامیداشت روز عصای سفید

به مناسبت ۱۵ اکتبر روز جهانی عصای سفید در تاریخ ۲۵ مهر ماه از سر کارخانم فریده خوش ظاهر از کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی به پاس زحمات و تلاش ارزشمند در اتاق ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تقدیر و تشکر گردید.

ادامه مطلب
دفاع از پایان نامه توسط خانم سعیده جامه در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

دفاع از پایان نامه توسط خانم سعیده جامه در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۰ و در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل پایان نامه ای با عنوان بررسی مقایسه ای وضعیت ارتباط پرستار با بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران بستری در بخش های اورژانس و داخلی مراکز آموزشی- درمانی شهر اردبیل توسط خانم سعیده جامه دفاع شد. بر اساس این تحقیق، اگرچه ارتباط پرستار با بیمار از دیدگاه بیماران نسبت به پرستاران در وضعیت بهتری قرار داشت اما باتوجه به اهمیت ارتباط بین پرستار و بیمار و نیز اینکه پرستاران از ارکان اصلی ارتباط می باشند باید توجه بیشتری به ابعاد مهارت های ارتباطی پرستاران شود.

ادامه مطلب
دوره PHTM با همکاری دانشکده پرستاری و اورژانس ۱۱۵ برگزار گردید.

دوره PHTM با همکاری دانشکده پرستاری و اورژانس ۱۱۵ برگزار گردید.

سیزدهمین کارگاه تخصصی مدیریت تروما در شرایط پیش بیمارستانی با حضور ۲۴ نفر تکنسین اورژانس ۱۱۵ معرفی شده به دوره، طی دو روز در تاریخ ۱۸و ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح و بعدازظهر با همکاری اورژانس ۱۱۵و دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل و در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه مطلب
-->