اخبار - آرشیو

مراسم تقدیر از عوامل برگزاری کنگره ملی سیمای سلامت خانواده
با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد:

مراسم تقدیر از عوامل برگزاری کنگره ملی سیمای سلامت خانواده گالری

مراسم تقدیر از اساتید، مسئولین، دانشجویان و پرسنل برگزار کننده کنگره ملی سیمای سلامت خانواده با حضور ریاست محترم دانشگاه و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در سالن شهید دهقانی نیا برگزار شد.

ادامه مطلب
-->