آرشیو اخبار

کارگاه سه روزه سکته قلبی حاد (کد ۲۴۷)

کارگاه سه روزه سکته قلبی حاد (کد ۲۴۷) گالری

کارگاه کد ۲۴۷ توسط مرکز فوریت های پزشکی استان اردبیل با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی برای پرسنل عملیاتی و دیسپیج فوریت های پزشکی از روز شنبه مورخه ۲۹/۳/۱۴۰۰ به مدت ۳ روز در دانشکده پرستاری و مامایی شروع و با استفاده از مدرسین فوریت پزشکی و متخصصین قلب ادامه یافت.

ادامه مطلب
نشست صمیمانه نمایندگان و شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی با روسا و معاونین دانشکده

نشست صمیمانه نمایندگان و شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی با روسا و معاونین دانشکده

جلسه ی نمایندگان رشته های مختلف دانشکده و اعضای شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی با رئیس دانشکده و معاون آموزشی و مسئول اداره آموزش دانشکده روز سه شنبه ساعت ۱۲ در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری آزمون مهارت علمی (OSCE)

برگزاری آزمون مهارت علمی (OSCE) گالری

آزمون مهارت عملی (OSCE) دانشجویان پرستاری ورودی ۹۶۱ با مشارکت اساتید، مربیان و همکاران اجرایی دانشکده پرستاری و مامایی روز چهارشنبه مورخه ۱۹/۳/۱۴۰۰ اجرا شد.

ادامه مطلب
جلسه دفاع نهایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی  آقای بهروز جعفری

جلسه دفاع نهایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی آقای بهروز جعفری

جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهروز جعفری با عنوان بررسی کیفیت رضایت آگاهانه از دیدگاه بیماران بستری و پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۹ با حضور اعضای شورای پژوهشی ،تیم داوران و ناظر ارزیابی پایان نامه از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با راهنمایی دکتر مظفری روز چهارشنبه مورخه۱۲/۳/۱۴۰۰ ساعت ۱۱ در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه مطلب
-->