آرشیو اخبار

تفسیرآیات سلامت در قرآن

تفسیرآیات سلامت در قرآن

ضمن ارزوی قبولی طاعات و عبادات ، کارگاه تفسیر آیات سلامت درقرآن ویژه اساتید و کارکنان با اعطای گواهی هم اندیشی برای اساتید و گواهی آموزش ضمن خدمت برای کارکنان ، توسط نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه برگزار میگردد .

ادامه مطلب
اولین جلسه شورای دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

اولین جلسه شورای دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

اولین جلسه شورای دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی EDO در سال ۱۴۰۰ با حضور دکتر ناصر مظفری ریاست محترم دانشکده و دکتر محمود شمشیری مسئول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده، راس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه، مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

ادامه مطلب
-->