آرشیو اخبار

جلسه معارفه مسئول جدید دفتر توسعه آموزش  دانشکده پرستاری و مامایی
با حضور اعضای محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد:

جلسه معارفه مسئول جدید دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

جلسه معارفه مسئول جدید دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری و مامایی و شروع فعالیت این دفتر با حضور اعضای محترم هیئت علمی این دانشکده و کمیته های مختلف دفتر مذکور روز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۹۵ برگزار شد.

ادامه مطلب
-->