آرشیو اخبار

کمیته عفاف و حجاب

کمیته عفاف و حجاب

جلسه کمیته عفاف و حجاب با موضوع بررسی و ارزیابی وضعیت حجاب و عفاف دانشکده پرستاری و مامایی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ با حضور اعضای در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب
بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران در خصوص رعایت جنبه های قانونی حرفه ای در مراکز آموزشی و درمانی شهر اردبیل - سال ۱۳۹۹

بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران در خصوص رعایت جنبه های قانونی حرفه ای در مراکز آموزشی و درمانی شهر اردبیل - سال ۱۳۹۹

دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بررسی آگاهی و عملکرد پرستاران در خصوص رعایت جنبه های قانونی حرفه ای در مراکز آموزشی و درمانی شهر اردبیل - سال ۱۳۹۹» توسط آقای علی رستمی قارقشلاقی در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل برگزار گردید.

ادامه مطلب
-->