آرشیو اخبار

انتخاب جناب آقای حسین اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر کشوری

برگزیده شدن آقای حسین اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را به عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر کشوری برگ زرین دیگری از توانمندی دانشجویان پرستاری و مامایی می باشد ضمن تبریک این موفقیت، برای ایشان و دانشجویان تلاشگر دانشکده پرستاری و مامایی موفقیت های بیشتری را در مراحل پژوهشی و علمی آرزومندیم. به تمامی دست اندرکاران و خصوصا اعضای هیات علمی و اساتید محترم راهنما و مشاور این موفقیت گرانقدر را تبریک عرض می نماییم. لازم بذکر هست اخیرا کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی نیز به عنوان کمیته برتر پژوهشی دانشگاه معرفی شده بود.

ادامه مطلب
-->