آرشیو اخبار

شیوه نامه اجرایی رفتار و پوشش حرفه ایی دانشجویان

شیوه نامه اجرایی رفتار و پوشش حرفه ایی دانشجویان

جلسه ای در خصوص اهمیت پوشش ورفتار حرفه ای و راهکار های اجرایی با حضور رییس دانشکده، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، مدیران گروه، نماینده دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل وسایر مربیان پرستاری ومامایی روز سه شنبه ۷ تیر ماه در محل دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب
-->