آرشیو اخبار

جلسه هماهنگی دومین آزمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده های پرستاری ومامایی استان

نشست مشترک بین مدیران گروههای دانشکده های پرستاری و مامایی استان به منظور ایجاد هماهنگی برای دومین آزمون پیش کارورزی روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ در دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل برگزار شد.

ادامه مطلب
به میزبانی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد:

نشست مشترک اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه با مسئولین آموزش و پرورش استان اردبیل

نشست مشترک اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و مسئولین آموزش و پرورش استان با حضور سرپرست محترم SHD دانشگاه روز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۶ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه مطلب
-->