آرشیو اخبار

کارگاه مدیریت بیماران ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی  (PHTM) در دانشکده پرستاری و مامایی
به همت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اردبیل برگزار شد

کارگاه مدیریت بیماران ترومایی در اورژانس پیش بیمارستانی (PHTM) در دانشکده پرستاری و مامایی

کارگاه دوروزه مدیریت بیماران ترومایی دراورژانس پیش بیمارستانی با حضور نمایند سازمان اورژانس کل کشور و با تدریس اساتید متخصص طب اورژانس روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه اصول آموزش بالینی در دانشکده پرستاری و مامائی
با مشارکت اعضای هیئت علمی بالینی و مربیان دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

کارگاه اصول آموزش بالینی در دانشکده پرستاری و مامائی

کارگاه دو روزه اصول آموزش بالینی با تدریس دکتر مهدی حیدرزاده عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۴و۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین نشست گروه پرستاری مراقبتهای ویژه در دانشکده پرستاری ومامایی
با حضور ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد

اولین نشست گروه پرستاری مراقبتهای ویژه در دانشکده پرستاری ومامایی

اولین نشست گروه پرستاری مراقبتهای ویژه به ریاست دکتر ناصر مظفری مدیر محترم این گروه و با حضور ریاست محترم دانشکده روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید پروفسور زمان زاده عضو محترم بورد پرستاری وزارت بهداشت و هیئت همراه از دانشکده پرستاری و مامایی
به منظور بررسی امکانات و زیرساختها جهت توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشکده پرستاری و مامائی انجام شد

بازدید پروفسور زمان زاده عضو محترم بورد پرستاری وزارت بهداشت و هیئت همراه از دانشکده پرستاری و مامایی

پروفسور زمان زاده عضو بورد پرستاری وزارت بهداشت و هیئت همراه جهت بررسی و ارزیابی امکانات و زیرساختهای دانشکده پرستاری و مامایی جهت ایجاد رشته های پرستاری اورژانس و پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد روز پنج شنبه ۱۲ مرداد ۹۶ از دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل بازدید نمودند.

ادامه مطلب
-->