آرشیو اخبار

جلسه بازبینی و بررسی مستندات مربوط به سنجه های اعتبار بخشی

جلسه بازبینی و بررسی مستندات مربوط به سنجه های اعتبار بخشی

جلسه بازبینی و بررسی مستندات مربوط به سنجه های اعتبار بخشی با حضور مسئول EDC دانشگاه جناب آقای دکتر کامران و ریاست دانشکده جناب آقای دکتر مظفری و معاونین و مدیران گروه های آموزشی، مسئول EDO و مسئول اعتبار بخشی دانشکده در مورخه ۲۳/۸/۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری Case report

به اطلاع اساتید، مربیان ، دانشجویان و همکاران شاغل در بخش های مراقبت بالینی می رساند جلسه case report با موضوع ۱. مراقبت های پرستاری در بیماران بعد از جراحی قلب-CABG ۲. مراقبت های پرستاری در بلوک قلبی و بیمار دارای پیس میکر موقت توسط سر کار خانم نصیری عضو محترم هیات علمی گروه پرستاری مراقبت های ویژه در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آبان ماه ساعت ۹ صبح در سالن کنفرانس بیمارستان امام خمینی ارایه خواهد شد. شرکت برای عموم عزیزان آزاد است.

ادامه مطلب

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد

ضمن خیر مقدم به دانشجویان محترم وردی ۱۴۰۰ ارشد به اطلاع میرساند ، جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود با حضور ریاست محترم دانشکده معاون آموزشی و مدیران گروه در روزدوشنبه مورخه۱۰/۰۸/۱۴۰۰در در ساعت ۱۱:۳۰ در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.  حضور دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ در این جلسه الزامی می باشد. آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

ادامه مطلب
-->