آرشیو اخبار

خانم دکتر منصوره کریم الهی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

خانم دکتر منصوره کریم الهی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری ایران منصوب شد

خانم دکتر منصوره کریم الهی دانشیار و عضو محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی طی حکمی از سوی دکتر باقر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری منصوب شد

ادامه مطلب
انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته فوریت های پزشکی در دانشکده پرستاری و مامائی
با مشارکت دانشجویان رشته فوریتهای پزشکی دانشکده پرستاری و مامائی برگزار شد

انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته فوریت های پزشکی در دانشکده پرستاری و مامائی

دومین دوره از انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته فوریتهای پزشکی روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار و کار شمارش آرای آن با حضور و نظارت مسئولین این دانشکده انجام و نتایج آن اعلام شد

ادامه مطلب
-->