آرشیو اخبار

عقد تفاهم نامه همکاری میان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل

عقد تفاهم نامه همکاری میان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل

ریاست و مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه۹۸ در نشست مشترکی در محل دفتر ریاست این دانشکده با ریاست محترم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل تفاهم نامه ای در خصوص همکاری مشترک در زمینه برگزاری و اجرای کنگره ملی سیمای سلامت خانواده در تیرماه سال۱۳۹۹ امضاء نمودند

ادامه مطلب
نشست توجیهی و معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری و مامایی در سالن شهید دهقانی نیا برگزار شد
با حضور ریاست، معاونین، مدیران گروههای آموزشی و مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی

نشست توجیهی و معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده پرستاری و مامایی در سالن شهید دهقانی نیا برگزار شد

نشست توجیهی و معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته های پرستاری، مامایی، فوریتهای پزشکی و اتاق عمل روز سه شنبه ۹ مهرماه در نشستی با حضور ریاست، معاونین، مدیران گروههای آموزشی و مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی در سالن شهید دهقانی نیا این دانشکده برگزار شد

ادامه مطلب
-->