آرشیو اخبار

نشست هم اندیشی اساتید عضو هیئت علمی و مربیان بالینی با مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی
با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی

نشست هم اندیشی اساتید عضو هیئت علمی و مربیان بالینی با مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی

در راستای ارتقای سطح کیفی و بررسی مسائل آموزش بالینی، نشست هم اندیشی اساتید عضو هیئت علمی و مربیان بالینی دانشکده پرستاری و مامایی و مدیران خدمات پرستاری مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل با ریاست، معاونین و مسئولین این دانشکده روز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه برگزار شد

ادامه مطلب
-->