طرح درس ، لاگ بوک کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

تعداد بازدید:۱۵۴۸

طرح درس بالینی

طرح درس بالینی  مراقبت های تسکینی-ارشد داخلی جراحی

طرح درس بالینی کارورزی اورزانس-ارشد دخلی جراحی 

طرح درس بالینی کارورزی کودکان - ارشد داخلی جراحی

طرح درس بالینی واحد درسی طب مکمل-ارشد داخلی جراحی

طرح درس مجازی بیماری های حاد داخلی جراحی

کارآموزی اختلالات حاد

 

طرح درس تئوریک

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

طرح درس جامع پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن

طرح درس جامع پاتوفیزیولوژی ارشد داخلی جراحی

پرستاری از اختلالات و بیماری¬های حاد داخلی و جراحی

پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی جراحی

طرح درس جامع مراقبت از بزرگسالان_گوارش- ارشد داخلی جراحی

پرستاری انکولوژی

فرایند یادگیری و اصول آموزش به مددجو

فنآوری اطلاعاات

مراقبت های تسکینی و نقش پرستار در آن

نطریه ها،الگوهای پرستاری و  کاربرد آنها

طرح درس جامع آمار حیاتی

طرح درس جامع روش تحقیق_ ارشد داخلی جراحی

 

لاگ بوک

اونکولوژی

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۴۰۲
-->