گروه پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی

تعداد بازدید:۲۳۹۳۰

دانشجویان ارشد

دانشجویان کارشناسی فوریت 

طرح تحقیقاتی

لاین تحقیقاتی

اولویت های پژوهشی

اهداف و رسالت

آرایش دروس

برنامه آموشی - کوریکولوم 

لیست کارگاه های آموزشی 

کارگاههای آموزشی 1401

کارگاههای آموزشی 1402

پایان نامه های دانشجویان ارشد

برنامه هفتگی اساتید

برنامه عملیاتی

اخبار و اطلاعیه های دفاع

طرح درس و لاگ بوک  کارشناسی پیوسته  فوریت

طرح درس و لاگ بوک  کارشناسی  ارشد  پرستاری اورژانس

آموزش و توانمندسازی

      لاگ بوک رشته فوریت های پزشکی(جدید) معرفی رشته ارشد پرستاری اورژانس

 

 

معرفی گروه

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل در بهمن ۱۳۸۵ توانست مجوز کاردانی رشته فوریتهای پزشکی را اخذ نموده و از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ نسبت به پذیرش دانشجو در این رشته اقدام نمود. آخرین دانشجویان پذیرش شده در مقطع کاردانی این دانشکده سال 1398 می باشد. از سال 1399 رشته فوریت های پزشکی در مقطع کارشناسی پیوسته در این دانشکده دایر شده است. همچنین رشته کارشناسی ارشد اورژانس با پذیرش 6 دانشجو از سال 1397 دایر شده است.  گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای پزشکی مسئولیت برنامه ریزی دروس نظری و عملی دو رشته فوق الذکر را بر عهده دارد.

 

مدیر گروه پرستاری اورژانس و فوریت های پزشکی

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید مهری

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:  04533714437
ملاقات حضوری دانشجویان و ارباب رجوع:
یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت12 تا 13

شرح وظایف مدیرگروه

 • هماهنگی جهت پیشگیری از تداخل برنامه های آموزش بالینی در بیمارستانها یا دیگرگروههای سایردانشکده ها

 • برنامه ریزی بالینی اعضای گروه درهرترم

 • برنامه ریزی تدریس دروس نظری گروه در هرترم

 • ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال

 • نظارت بربخشهای بالین درطول ترم وهماهنگیهای لازم

 • ارزیابی مربیان آموزشی درپایان سال

 • بازدید از بخشهای بالینی وگزارش آن به معاونت آموزشی دانشکده

 • رسیدگی به شکایات و مشکلات آموزشی دانشجویان ومربیان و تلاش در جهت حل آن

 • نظارت بر تشکیل کار آموزی ها وکارورزی در عرصه ها در طی ترم
  پیگیری مشکلات مختلف دانشجویان اعم ازرفاهی، آموزشی و غیره در طی ترم در بیمارستانها. - برگزاری جلسات مستمرگروهی و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا

 • پیشنهاد کارگاهها و دوره های بازآموزی وشرکت در راه اندازی آنها

 • فعالیت درراه اندازی رشته های جدید و ارتقاءگروه

 • بازنگری آرایش دروس بر اساس تغییر سر فصل ها و بخش نامه ها

 • تهیه برنامه هفتگی دروس تئوری، کار آموزی درعرصه ها جهت ارائه به معاونت آموزشی

 • کنترل فرمهای ترفیع سالیانه وشرکت در جلسات مربوطه

 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 • آگاهی از طرح درسهای مدرسین گروه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به فعالیتهای آموزشی گروه

 • درخواست تامین نیروی انسانی جهت دروس گروه رشته مربوطه

 

اعضای هیأت علمی گروه فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

آخرین مدرک تحصیلی

رتبه علمی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه

CV

ایمیل اداری

1

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Masoumeh_AghamohammadiKalkhoran

CV

m.agamohammadi@arums.ac.ir

2

خانم دکتر منصوره کریم الهی

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

دانشیار

https://isid.research.ac.ir/Mansoureh_Karimollahi

CV

m.karimollahi@arums.ac.ir

3

آقای دکتر سعید مهری

پرستاری (داخلی-جراحی)

دکترای تخصصی (PhD)

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Saeid_Mehri

CV

Sa.mehri@arums.ac.ir

4 آقای دکتر عقیل حبیبی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دکترای تخصصی (PhD) استادیار https://isid.research.ac.ir/Aghil_Habibi

 

CV

a.habibi@arums.ac.ir

 

5

آقای محمد تقی سوادپور

پرستاری (داخلی-جراحی)

کارشناسی ارشد

مربی

https://isid.research.ac.ir/MohammadTaghi_Savadpour

CV

m.savadpour@arums.ac.ir

6 آقای علیرضا میرزایی پرستاری اورژانس کارشناسی ارشد مربی  

cv

a.mirzaei@arums.ac.ir

6 خانم مائده قادرمزی روان پرستاری کارشناسی ارشد مربی      

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۴۰۲