خانم فاطمه بهرامی

تعداد بازدید:۷۴۶

خانم فاطمه بهرامی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: f.bahrami@arums.ac.ir

واحد های ارائه شده به خانم فاطمه بهرامی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (1)(گوارش) طرح درس     1 5 پرستاری 4002 طبق برنامه کارآموزی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2)(کلیه و زنان) طرح درس     1 6 پرستاری 4001 طبق برنامه کارآموزی

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲
-->