علیرضا میرزائی

تعداد بازدید:۲۳۶

آقای علیرضا میرزائی

عضو گروه پرستاری اورژانس و فوریتهای پزشکی

 

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی:a.mirzaei@arums.ac.ir

 

واحد های ارائه شده به آقای علیرضا میرزائی در نیمسال تحصیلی جاری

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته روز ساعت کلاس
اورژانسهای داخلی 1(اورژانسهای  ارولوژی) طرح درس کوریکولوم 1     1 فوریتهای پزشکی  400 جهارشنبه 13--15 8
کار آموزی مدیریت راه هوایی طرح درس کوریکولوم     1 2 فوریتهای پزشکی  400      
کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد طرح درس کوریکولوم     1 2 پرستاری 992      
کارآموزی اورژانس های داخلی 2( اورژانسهای قلبی و فشار خون بالا) طرح درس کوریکولوم     2 3 فوریتهای پزشکی 99      
آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۴۰۱
-->