خانم راحله محمدی

تعداد بازدید:۴۸۲

خانم راحله محمدی

عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس:   

پست الکترونیکی: r.mohammadi@arums.ac.ir

 

مرخصی آموزشی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰
-->