گروه پرستاری کودکان

تعداد بازدید:۷۵۸

 

دکتر نازیلاوثوقی

سرپرست گروه  پرستاری کودکان

 

تحصیلات: دکتری تخصصی پرستاری کودکان

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:   04533710230

پست الکترونیکی: n.vosoghi@arums.ac.ir

 

برنامه آموزشی (کوریکولوم) کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری کودکان

 

 

اعضای گروه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی علم سنجی CV ایمیل اداری
خانم دکتر نازیلا وثوقی پرستاری (کودکان) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV n.vosoghi@arums.ac.ir
خانم دکتر نسرین مهرنوش  پرستاری (کودکان) دکترای تخصصی (PhD) استادیار علم سنجی CV  
خانم شهره مشفقی پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV Sh.moshfeghi@arums.ac.ir
خانم ایراندخت اللهیاری  پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی   i.allahyari@arums.ac.ir
خانم راحله محمدی لنج آباد پرستاری کودکان کارشناسی ارشد مربی علم سنجی CV r.mohammadi@arums.ac.ir
خانم سکینه کریمی پور پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان کارشناسی ارشد مربی آموزشی علم سنجی CV s.karimipour@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۴۰۰
-->