اتاق عمل ورودی ۹۷

تعداد بازدید:۱۰۵۹

برنامه آموزشی (کوریکولوم) دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل

دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل 97 (ترم شش) در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم     0.5 1 اتاق عمل 97 خانم دکتر نازیلا وثوقی
روش تحقیق در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 0.75 0.25   1 اتاق عمل 97 آقای دکتر محمدعلی  محمدی
تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی پلاستیک ،پوست و سوختگی و مراقبت های آن طرح درس کوریکولوم 0.6     1 اتاق عمل 97 خانم زهرا اعتباری
کارآموزی در اتاق عمل اورژانس طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 خانم زهرا اعتباری
تکنولوژی اتاق عمل گوش حلق بینی ، فک وصورت ودندان طرح درس کوریکولوم 0.5     1 اتاق عمل 97 خانم زهرا اعتباری
کار آموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 خانم شهنازمهتابی
کار آموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 خانم شبنم صالحی
 تکنولوژی اتاق عمل اورژانس تروما طرح درس کوریکولوم 0.33     1 اتاق عمل 97 آقای دکتر کیوان امینی
تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.5       اتاق عمل 97 آقای دکتر کیا ترسلی
تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.5       اتاق عمل 97 آقای دکتر قاسم سعیدی اناری
فیزیک پزشکی و الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 97 خانم دکتر سهیلا رفاهی
آشنایی باکلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 97 آقای دکتر حسین محمدی
تکنولوژی اتاق عمل گوش حلق بینی ، فک وصورت ودندان طرح درس کوریکولوم 1.75       اتاق عمل 97 خانم دکتر سولماز خراسانی
تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبتهای آن طرح درس کوریکولوم 0.5     1 اتاق عمل 97 آقای دکتر خشایار اتقیایی
خون شناسی و انتقال خون طرح درس کوریکولوم 2       اتاق عمل 97 آقای دکتر محمد محمدزاده وردین
تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی پلاستیک ،پوست و سوختگی و مراقبت های آن طرح درس کوریکولوم 0.4     1 اتاق عمل 97 دکتر مرتضی فرض اله پور
تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی پلاستیک ،پوست و سوختگی و مراقبت های آن طرح درس کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 97 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کارآموزی مدیریت در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم     1 1 اتاق عمل 97 آقای بهنام امانی
کارآموزی مدیریت در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم     1 1 اتاق عمل 97 آقای فرشید امیری
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 97 آقای بهنام اسدی
تفسیر موضوعی قرآن طرح درس کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 97 حاج آقا عدیل حمیدوند
کارآموزی مدیریت در اتاق عمل طرح درس کوریکولوم     1 5 اتاق عمل 97 آقای حسین همرنگ

 

 دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل 97 (ترم هفت) در نیمسال  اول تحصیلی 1401-1400

نام درس طرح درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته نام استاد
کار آموزی در عرصه  اتاق عمل گوارش و غدد طرح درس کوریکولوم     1 2 اتاق عمل 97 آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
کارآموزی در عرصه اتاق عمل گوارش و غدد طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 خانم زهرا اعتباری
کارآموزی در عرصه اتاق عمل ارتوپدی طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 آقای علی عیوضی
کارآموزی در عرصه اتاق عمل ارتوپدی طرح درس کوریکولوم     1 1 اتاق عمل 97 آقای سید جلیلی
کار آموزی در عرصه اتاق عمل اعصاب طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 آقای محمد خوبی
کارآموزی در عرصه اتاق عمل ترمیمی و جراحی پلاستیک  طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 خانم آرزو معظمی
کار آموزی در عرصه ارولوژی (ادراری تناسلی) طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 آقای محسن امانی
کار آموزی در عرصه اتاق عمل گوارش و غدد طرح درس کوریکولوم     1 2 اتاق عمل 97 آقای فرهاد ازهری
کار آموزیدر عرصه اتاق عمل اعصاب طرح درس کوریکولوم     1 4 اتاق عمل 97 خانم شیدا دولتخواه

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->